fbpx

הזמנת עבודה לקידום עסקי בפייסבוק

פרטי המזמין:

שם מלא*
שם החברה/שם המזמין*
טלפון*
כתובת*
עיר*
מייל*

:שירותים/מוצרים לפרסום

פרטי קהל היעד

1. גילאים 18-65 : מגיל ועד גיל
2. מיקומים
3. מין נשיםגבריםגם וגם
4. מתעניינים בתחומים
5. פרטים נוספים

מה כוללת חבילה הנ"ל:

תהליך העבודה:

ניהול של הדף העסקי לפי המרכיבים הבאים:
1. תחילת עבודה - עיצוב והגדרה של הדף העסקי לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה
* יועבר דוח ראשוני הכולל המלצות הקמת או שדרוג של דף העסקי,
* פגישת עבודה בטלפון/סקייפ לאישור המלצות הדוח
* העברת פוסטים לאישור הלקוח, קבלת אישור ופרסום על פי לו"ז שנקבע
* עיצובי קאבר ולוגו במידת הצורך, העברה ללקוח לאישור ופרסום בדף
* יבוצע חיבור ראשוני לקבוצות שהם שוהה קהל היעד.
זמן ביצוע 10 ימי עבודה.

2. שלב א – כניסה חזקה
* השגת "האוהדים" (לייקים) לדף העסקי בפייסבוק לפי קהל היעד
* המשך התחברות לקבוצות בהם נמצא קהל היעד שהוגדר
* תחילת הפצת פוסטים ראשוניים שאושרו בקבוצות הנ"ל עד 3 פעמים בשבוע או בהתאם לדרישות הלקוח.
זמן ביצוע זמן ביצוע 10 ימי עבודה.

3. שלב ב – עבודה חודשית
* הכנת פוסטים לפי התכנים שאישר הלקוח.
* פרסום פוסטים לאחר אישור הלקוח בעמוד העסקי + אינסטגרם
בתדירות של 3 פוסטים בשבוע, כל פוסט יתפרסם בעמוד העסקי בפייסבוק
ובעמוד אינסטגרם
חשוב! פרסום פוסטים באינסטגרם יעשה רק בחבילה של 5 חודשי עבודה
* המשך השגת "האוהדים" (לייקים) לדף העסקי בפייסבוק לפי קהל היעד
* המשך הפצת פוסטים בקבוצות בתדירות על פי לדרישות הלקוח.
* הפעלת מסעות פרסום ממומנים, מתן המלצות לתקציב וזמן מסעות פרסום ממומנים
* שיחות חודשיות לגבי ההמשך
* שליחת דוח סטטיסטי על ביצועיים החודשיים.

4. בונוסים – יש לבחור בונוס המתאים ביותר לצורכי הקידום
* ניתן להחליט על סוג בונוס רצוי במועד מאוחר יותר בשיחה טלפונית

5. הקמה והפעלת מסע פרסום ממומן בפייסבוק, תתבצע רק באישור לקוח. יוקם מסע הפרסום בפייסבוק למוצר/שירות שהלקוח ייבחר, תינתן המלצה לתקציב ולתקופה האופטימלית ולאחר אישור הלקוח – מסע הפרסום יופעל לתקופה שאושרה. בעת הפעלת מסע פרסום ממומן על הלקוח להעביר ישירות לפייסבוק את התקציב למסע הפרסום באמצאות כרטיס האשראי. הזנת פרטים של כרטיס האשראי באחריות הלקוח. * ניתן לקבל תמיכה לעניין זה.

6. המשך שירות קידום עסקי בפייסבוק
במידה והלקוח יהיה מעוניין להמשיך שירותי קידום עסקי לאחר סיום 5 חודשי החבילה (ממועד חתימה על ההזמנה), יוכל לעשות לפי תשלום החודשי קבוע של 957 ₪ + מע"מ לחודש בודד.

7. הפסקת התקשרות
במידה והלקוח יהיה מעוניין להפסיק את ההתקשרות, ניתן לעשות זאת בהודעה מוקדמת של 14 ימי עסקים. וזאת משום שעבודת הקידום מצריכה הכנות מוקדמות כ14 יום מראש.

במידה והלקוח יודיע על הפסקת ההתקשרות טרם מילאו 5 חודשי החבילה, מחיר החבילה יחושב על פי מחיר מלא לחודש – ע"ס 1200 ₪ + מע"מ והלקוח יחוייב על פי חישוב זה לכל תקופת השירות כולל תקופת ההודעה המוקדמת והיתרה תוחזר ללקוח.

8. הלקוח מתחייב מפורשות שלא לפרסם באמצעות פייסבוק כל מידע ו/או פרסום לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין רוחני של צד ג' כלשהו.

9. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את מקימת האתר (אורית שיפרין) בגין כל דרישה שתתקבל אצלה בגין כל מחדל ו/או מעשה שביצע הלקוח, לרבות האמור לעיל, אשר מהווה הפרת התחייבות הלקוח ו/או מי מטעמו לפי הסכם זה.

מאשר/ת את תנאי ההזמנה המופיעים מעלה

מאשר/ת קבלת דיוור באמצעות דוא"ל/סמס/ווטסאפ

לאחר לחיצה על כפתור אישור - תשלח אליך הזמנה חתומה במייל

חייגו עכשיו

× שאלה ב-Whatsapp