fbpx

הזמנת עבודה להקמת אתר וורדפרס

פרטי המזמין:

שם מלא*
שם החברה/שם המזמין*
טלפון*
כתובת*
עיר*
מייל*

מה כוללת חבילה הנ"ל:

תהליך העבודה:
1.עיצוב אישי - מותאם ללקוח (2 סקיצות עיצוביות כלולות בחבילה)
סקיצה ראשונה
אם חתימה על ההזמנה ובמהלך 20 ימי עסקים תוגש ללקוח סקיצה עיצובית ראשונה בהתאם למה שסוכם בעלפה בשיחה טלפונית/סקייפ אודות עיצוב ואפיון האתר.
סקיצה שניה
הלקוח זכאי לבקש לשנות את הסקיצה הראשונה לסקיצה נוספת ללא עלות (כלול בחבילה). במידע ויבקש סקיצה שניה על הלקוח להעביר במייל הגדרות מדוייקות של עיצוב ואפיון על פי רצונו.
סקיצה נוספת (מעבר ל2 הראשונות)
במידע והלקוח ירצה סקיצה נוספת, עלות של כל סקיצה נוספת תהיה 450 ש"ח לכל סקיצה נוספת מעבר ל2 סקיצות שכלולות בחבילה.

2.הדרכה – עם סיום עבודת הקמת האתר תנתן הדרכה מקיפה לשימוש במערכת ניהול תוכן באמצעות תוכנת סקייפ/ תוכנה – משך ההדרכה עד 60 דקות. מעבר לכך כל הדרכה נוספת תהיה בתשלום של 250 שח + מע"מ לשעת ההדרכה.

3.תמיכה וליווי – הלקוח רשאי לפנות לתמיכה אודות שלד האתר (תצוגה, מרכיבים) בכל עת.

4.מוצהר ומוסכם בזאת, כי תוכן האתר הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח.

5.הלקוח מתחייב מפורשות שלא לפרסם באמצעות האתר כל מידע ו/או פרסום לא חוקי ו/או לא מוסרי ו/או שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין רוחני של צד ג' כלשהו.

6.הלקוח מתחייב בזאת לשפות את מקימת האתר (אורית שיפרין) בגין כל דרישה שתתקבל אצלה בגין כל מחדל ו/או מעשה שביצע הלקוח, לרבות האמור לעיל, אשר מהווה הפרת התחייבות הלקוח ו/או מי מטעמו לפי הסכם זה.

7.הלקוח מתיר למקימת האתר (אורית שיפרין) לפרסם בכל דפי האתר את שמה וכתובתה באינטרנט של מקימת האתר (WEBOPTIMIZER).

8.מוסכם ומובהר, כי כל זכויות היוצרים בגין אלמנטים גרפיים ועיצוב גרפי באתר שייכות למקימת האתר(אורית שיפרין), ותועברנה לבעלות הלקוח אך ורק לאחר קיום מלא ודייקני של כל התחייבויות הלקוח עפ"י הסכם זה, לרבות ובמיוחד הסדרת תשלום מלוא התמורה כמפורט בהסכם זה.

9.לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד מקימת האתר.

10.חבילת בניית אתר עסקי ואחסנת אתר WEBOPTIMIZER זו לא כוללת שיווק האתר, קידום אתר בגוגל, קידום אתר בפייסבוק, עריכת וידאו, המרות סרטי וידאו, איור, צילום, תלת מימד, הקלדת טקסטים, סריקת תמונות, שירותי עדכון תוכן שוטפים.

11.לאחר 12 חודשי שירות מיום הזמנת האתר, יוצע ללקוח המשך של אחסון חיוב עבור האחסון
אחסון + תעבורה + הגנה + עדכונים – 80 ש"ח +מע"מ לחודש * 12 חודשים
למשלמים לשנה בתשלום בודד – נתנן הנחה של 10%.

12. בונוסים לחבילה זו:

א. אחסון האתר למשך 12 חודשים חינם
ב. הגנת אתר + עדכוני תוכנה במהלך 12 חודשים יבוצעו עידכונים למערכת ניהול תוכן.
ג. רישום האתר בגוגל + התקנת מערכות סטטיסטיקה שונות באתר

13.תוספות לחבילה זו:

תפעול האתר – במידה והלקוח יהיה מעוניין בשירותי תפעול האתר לאחר העלאת האתר לאויר– יכול לקנות שעות עבודה מראש לפי
- כרטיסיה 5 שעות עבודה – לפי 200 ₪ + מע"מ לשעת עבודה (100 ₪ + מע"מ)
- תפעול חודשי של האתר – למשך 12 חודשים בעלות חודשית של 400 ₪ + מע"מ
- במידה ולקוח יהיה מעוניין בביצוע השינויים לאחר העלאת האתר לאוויר – עלות העבודה תחושב על פי שעה ועלות לשעה הינה 250 ₪ + מע"מ

מאשר/ת את תנאי ההזמנה המופיעים מעלה

מאשר/ת קבלת דיוור באמצעות דוא"ל/סמס/ווטסאפ

לאחר לחיצה על כפתור אישור - תשלח אליך הזמנה חתומה במייל

חייגו עכשיו

× שאלה ב-Whatsapp